Аксесоари

Аксесоар означава допълнение - нещо, което се добавя към един завършен ансамбъл с цел да привлича вниманието на наблюдателя или да подобри качествата на цялата система. Въпреки че за това понятие си има чудесна българска дума, чуждицата аксесоар, която е навлязла от френския език, също е получила широко разпространение в литературния български. Причина за това е донякъде специфичното значение на термина аксесоар, което обогатява българския език; според много филолози аксесоар дори не е чуждица, а заемка - чужда дума, която няма аналог в книжовния език и поради това започва да се прилага след съответните граматически и стилистични промени. Под аксесоар се разбира не допълнение, което е съществено и без което цялата система няма да функционира, а специфичен допълнителен детайл (в много случаи дори без особена функция), което придава едно специфично очарование на един костюм или една завършена сграда и немалка част от ролята му се състои единствено в това да прави живота на хората по-приятен. В областта на зъбопротезната имплантология някои дребни детайли също си имат своето специфично очарование, но съществените неща са доста по-различни - функция, здравина, биологична поносимост, надеждност напред във времето, лесно почистване и естетика. По отношение на естетиката един имплантологичен аксесоар в някои специфични случаи би могъл да има решаващо значение, а също и при изработката на възможно най-точните протезни конструкции върху импланти.

Важен имплантологичен аксесоар - трепанационна фреза за латералната синусна стена. Тя не само прави живота на имплантолога по-приятен, но и предпазва от перфорации на синусната лигавица, поради което може да се водят доста спорове дали това наистина е аксесоар или инструмент от ключово значение. При използването на този инструмент трепанацията на синусната стена отнема време от порядъка на минута - минута и половина, докато при употребата на ултразвуков пиезотом трепанацията отнема поне 15 - 20 минути. По отношение на сигурността този инструмент също има значително предимство - режещите ръбове на фрезата се запълват с костни отпилки и синусната лигавица не се разкъсва.