Имплантатни серии

Всеки производител на зъбни импланти предлага на пазара различни серии - с различен дизайн и форма на вътрекостната имплантатна платформа и абатмънтите. Това е напълно нормално - от една страна, различните имплантатни серии намират приложение при различни клинични случаи; от друга страна, имплантологията както всяка друга област от човешкото познание търпи развитие и при въвеждането на някои иновации в лечебната практика започват да се прилагат нови серии зъбни импланти. Производителят Neobiotech не прави изключение - всяка година поне три или четири нови продукта получават СЕ - сертификат или са одобрени от най-злоковещия и заядлив регулаторен орган за клинична употреба - FDA (Foods and Drugs Administration) в САЩ.

Имплантатна серия IS2 - към момента най-често използваната серия на територията на Република България. Тази серия беше въведена от производителя през 2011 година и поради доброто съотношение цена / качество успя да се наложи в много голяма степен на българския пазар. През 2016 година дори производителят на зъбни импланти Straumann, който все още е много по-голям като обем продажби от Neobiotech, въведе подобна серия, която рекламира като иновативна. Нещо подобно се разигра и на пазара на тонизиращи напитки - германският производител Fritz Cola през 2014 година с масова рекламна кампания поздрави многократно по-голямата компания Coca Cola за една ключова иновация - употребата на подсладител стевия за първи път в класическата Кока Кола, като при това германиците напомниха на своите клиенти че Fritz Cola се подслажда със стевия от около четири години.

Първата серия зъбни импланти, която е пусната в производство от Neobiotech - серията EB. Това са зъбни импланти с връзка между импланта и абатмънта от типа външен хексагон - класическите винтови импланти на професор Брьонемарк са именно с такъв тип връзка. Тези импланти се произвеждат и предлагат до ден днешен в цял свят, тъй като много дентални лекари от по-старото поколение са свикнали да работят точно с такава форма на импланта. Поради специфичния дизайн на връзката между импланта и надстройката не е възможно подобен тип зъбен имплант да бъде изцяло вътрекостен - поради това и има една полирана лигавична част. Под нея е разположена резба с малка стъпка и височина на улеите - такъв тип резби са удачни за поставяне в областта на по-плътната кортикална пластинка.