Имплантатна система Neobiotech

Компанията Neobiotech е производител на зъбни импланти, базиран в Южна Корея. През 2011 година имплантатната система е внесена за първи път в България, като вносител за страната е Ралев Дентал АД. В края на 2011 година Neobiotech вече се превърна в една от най-популярните системи в страната, а Ралев Дентал стана изключителен представител на производителя.

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com    www.bg-dentist.com
Имплантат от серията CMI

Д-р Венцеслав Ралев и д-р Йонг-Ку Хео
 

Регистър

Връзки с инвеститорите    Зъб

Зъбни импланти

Neobiotech - продукти, създадени да удовлетворят зъболекарите

Участници в семинара на Neobiotech - Амстердам, ноември 2011

Имплантологичен семинар в Амстердам - месец ноември 2011 година